Vand i haven

Vand i haven er nok det vigtigste element, når haven skal gøre attraktiv for dyrelivet. Alle dyr har brug for vand og særlig i en varm og tør sommer.

Den lille have

Vand, hvad enten det er en lille skål på græsset eller et stort havebassin, tiltrækker en masse liv i en have. Et lille fuglebad, bør stå på jorden, så pattedyr også kan have glæde af vandet. Et lille vandhul er enkelt at lave, hvis man køber et formstøbt bassin.

Den store have

Har man mod på og plads til, at gå i gang med at opbygge et større bassin, bør man overveje, at lave niveauforskelle i bassindybden. Når vandstanden falder, vil mudderflader komme til syne i den lave end af bassinet, hvor sommerfugle og andre flyvende insekter kan drikke vand, og hvis man er heldig, får man besøg af en vipstjert. I den lidt dybere ende af bassinet kan vandinsekter, æg fra haletudser og salamandere overleve, når sommeren er tør og vandet fordamper.

Husk!

  • Havebassiner skal have ”bløde”, skrå kanter, så pindsvin og andre små pattedyr kan komme op igen og ikke drukner, hvis de falder i vandet.
  • Hvis man gerne vil have padder i sin havedam, så skal man ikke have fisk i bassinet. Fiskene æder æg og haletudser og også de insekter som padderne skal leve af.

Råd og ideer Vi vil gerne have råd og ideer fra Nordjyske haver

Charlotte Fledelius

Charlotte Fledelius

Foto: Kaj Theil

Foto: Kaj Theil