Uønskede planter og dyr kaldes i daglig tale for hhv. ukrudt og skadedyr, men er i virkeligheden blot planter og dyr, som vi synes er på det forkerte sted eller i for sort antal. Disse arter kan måske ødelægge grøntsags- eller frugthøsten eller fortstyrre de ellers så flot anlagte blomsterbede. Plantecentrene har bekæmpelsesmidler til mange af disse problemer, men det er ofte dyrt at købe bekæmpelsesmidler, og desuden skader disse midler havens økosystem. Kan man undgå gifte i haven, så bør man.

Ofte vil en have, som har en varieret beplantning og et rigt dyreliv være mindre udsat for skadedyrsangreb end haver med få arter. De dyr, vi betragter som skadedyr, er ofte næring for andre arter. Småfugle som sangere og mejser er glade for bladlus- det er mariehøns i øvrigt også, pindsvin, solsorte, tudser og løbebiller æder små dræbersnegle, og ræven og små mårdyr vil holde musebestande i ave, bare for at nævne nogle eksempler.

Undgå giftstoffer

Det skåner både havens øvrige planter og dyr for giftstofferne, og da mange giftstoffer trænger ned i vores dyrebare drikkevand, skåner det også dig selv. link.

Bevar lidt “ukrudt” til havens insekter

Uønskede planter som fx brændenælde, tidsel, skvalderkål, snerle og mælkebøtte, skal bekæmpes så tidligt som muligt. Kommer man først i gang i haven i maj er det en ulige kamp, at komme disse planter til livs. Nogle af ”ukrudtsplanterne” kunne man overveje at bevare fx brændenælde og tidsel, kunne man lade stå i et afgrænset hjørne af haven til sommerfuglene.

Alternativer til plante-og skadedyrsgifte:

Haveselskabet om nytte og skadedyr: link

Havenyt. Skadedyr og plantesygdomme: link

Tips til en grøn have: link