Sunde planter er mere modstandsdygtige

Hvis der er problemer med plantesygdomme, så er det en god ide at tjekke op på om planten er ”stresset” og evt. skal have ændrede forhold for at trives. Som det gælder for ukrudt og skadedyr, kan der købes bekæmpelsesmidler mod virus og svampeangreb, men det er dyrt at købe, og det vil ofte være et tilbagevendende problem, hvis man ikke sørger for at planterne i haven har gode betingelser.

Er planterne stressede?

Stressede planter er mere modtagelige for virus og svamp end sunde planter. Det gælder derfor om at finde planter, som vokser godt i netop din have. Jordbundsforhold og beliggenhed i forhold til lys og vejrforhold gør, at nogle planter gror bedre end andre.

Planter som giver stort udbytte

For at være sunde skal planter, som giver et stort udbytte enten frugt og grønt eller er rigt blomstrende, generelt have flere nærringsstoffer tilført end de langsomt voksende planter som fx stedsegrønne buske.

Jordbundsforhold har betydning

For nogle planter er jordbundens Ph-værdi også afgørende for om planten trives. En regnvandsbeholder er en god investering, så man kan vande i tørre perioder af sommeren, og på denne måde undgå opblomstring af bladlus og andre skadedyrsangreb.

Nyttige links:

Haveselskabets råd om plantesygdomme: link

Havenyt om plantesygsomme link

Gode råd og ideer Vi vil gerne have råd og ideer fra Nordjyske haver