Kompost er havens guld

Kompost er havens guld. Det er gødning og det forbedre jordens struktur og giver næring til dyrene nederst i fødekæden. Man sparer energi ved at kompostere sit haveaffald hjemme i egen have, frem for at køre det på genbrugscentralen.

Kompost er næring til den nederste del af havens økosystem. Først går makroorganismerne i gang med at findele komposten. Makroorganismer er fx orme, snegle, tusindben, bænkebidere og insekter. De er meget vigtige for nedbrydningen af komposten, så det bliver finddelt nok til at mikroorganismerne kan overtage den videre nedbrydningsproces. Makroorganismer er ikke bare vigtige for komposten, men de er også en gode fødekilde til fugle, padder og småpattedyr som pindsvin og spidsmus.

Den videre nedbrydning foregår via mikroorganismerne, som ofte lever af makroorganismernes ekskrementer. Mikroorganismerne nedbryder komposten til plantenæringsstoffer, som planterne kan optage , når de skal vokse, blomstre og sætte frugt.

Åben eller lukket kompost?

Vælger man at komposten udelukkende skal være haveaffald, så kan man udmærket lave en åben kompostbunke i et skyggefuldt hjørne af haven. Vil man have lidt samling på det, kan man lave en luftig beholder af enten træ eller pil til haveaffaldet.

Vil man kompostere køkkenaffald, som også indeholder en masse gode næringsstoffer så bør det aldrig smides på en åben kompost, da det kan tiltrække rotter. Det er bedre at købe en dertil indrettede beholder. Det kan desuden være en god ide at købe lidt kompostorm, og at sætte sig ind i, hvordan man passer sin beholder, så komposteringen bliver god og effektiv.

Nyttige links om kompost

Haveselskabet ”Sådan gør du”: link 

Haveselskabets råd om kompost: link

Byg selv en kompost kasse: link

Makroorganismer i komposten: link

Førstehjælp til komposten: link

Havenyt om kompost: link

Foto: Sussie Pagh

Foto: Sussie Pagh