Fuglene i haven

Der er en lang tradition for at fodre fugle og sætte redekasser op i de danske villahaver. I den lille have giver vinterfodringen mange glæder for hele familien og for de overvintrende fugle, og redekasser til mejser, gråspurv og skovspurv, som gerne bor tæt på huset forlænger glæderne. Har man en stor have, kan man gøre meget for at gøre den fuglevenlig ved at skabe variation i beplantningen. Ved at vælge den rigtige beplantning kan man give fuglene adgang til naturlig føde hele året og give dem steder, hvor de kan finde læ og placere deres reder. Husk at adgang til friskt vand er vigtigt.

En god fuglehave har:

  1. Gamle træer og områder med tæt krat eller hæk, så fuglene kan søge skjul og bygge rede
  2. Hækken klippes udenfor ynglesæsonen dvs. ikke i april til og med juli
  3. Slyngplanter op ad husmuren fx kaprifolie, vedbend eller tætte roser
  4. Fuglekasser til forskellige arter af fugle
  5. Bærbuske og frugttræer, hvor noget af frugten får lov at falde af og ligge på jorden som føde til fuglene
  6. Kvasbunker eller brændestabler, til redesteder og skjul for smådyr og insekter
  7. Blade som bunddække og gamle træstød i bedene, som ly og nærring til mange insekter og smådyr
  8. Altid adgang til frisk vand
Foto: Kaj Theil

Foto: Kaj Theil

Foto: Kaj Theil

Foto: Kaj Theil

Musvit. Foto: Merete Møller

Musvit. Foto: Merete Møller

Blåmejseunge i sit bo. Foto: Merete Møller

Blåmejseunge i sit bo. Foto: Merete Møller

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Foto: Sussie Pagh

Spurvehøgh. Foto: Sussie Pagh

Spurvehøgh. Foto: Sussie Pagh

Foto: Sussie Pagh

Foto: Sussie Pagh

Foto. Sussie Pagh

Foto. Sussie Pagh