Fodring af fugle

Fuglefodring handler ikke kun om at fodre med forskellige frø ved fuglebrættet, men også om at tilplante og passe haven, så der er et rigt insektliv til fuglene om sommeren og frugter og bær til fuglene om efteråret.

Fugleungerne har især brug for protein for at udvikle sig rigtigt. De fugle, som vi ser ved foderbrættet i haven hele året fx musvit, blåmejse, solsort, bogfinke, grønirisk, skovspurv, flagspætte mfl. fodre deres unger og æder selv insekter og regnorme om sommeren. De fugle som udelukkende lever af insekter trækker derfor sydpå, når vinteren kommer. Det gælder fx gransanger, havesanger, gærdesanger, fuglekonge, vipstjert, fluesnapper og landsvale og bysvale.

De overvintrende fugle skifter strategi om efteråret og vinteren og bliver frugt- og frøædere.

Naturlig føde i haven

For at skabe naturlig føde i haven til fuglene, bør man sørge for, at der er mange insekter og andre smådyr hele året, og tænke på, at der skal være frø, bær og nedfaldsfrugt om efteråret.

derfor bør man:

  1. Undgå sprøjtegifte som dræber fuglenes føde og forgifter fuglene (link)
  2. Sørge for, at der er henrådnende blade og stubbe, med biller, orme, edderkopper mm (link)
  3. Plante stauder og buske som tiltrækker insekter (link)
  4. Sørge for at der er træer og buske med bær
  5. Lade nedfaldsfrugterne ligge – det giver både mad til insekter, andre smådyr og fuglene selv

Fodring af fugle ved fuglebrættet

Det er en stor fornøjelse at se fugle komme til foderbrættet og hente mad. Placerer man brættet- helst med tag – så det står tæt på et vindue, hvor man dagligt sidder, så kan man nyde synet af mange arter. Vil man tiltrække mange forskellige arter, så bør man fodre med forskellige frø. Fuglenes næb er nemlig tilpasset forskellig frøstørrelse.

Brødkrummer, en kogt kartoffel eller æg kan også bruges, men sørg for at fjerne det der ikke bliver spist i løbet af dagen, så du undgår rotter. Desuden kan man i handlen finde tørret insekt- og frugtfoder, som kan være med til at variere fuglenes kost. Mejsekugler er af forskellig kvalitet og her må man prøve sig frem eller fremstille nogle gode foderkugler selv. Fuglekugler hænges typisk under foderbrættet eller i træerne omkring.

Læs mere om fodring af fugle på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside link

Gode råd og ideer

Vi vil gerne have råd og ideer fra Nordjyske haver