I enhver have findes der en mængde forskellige sneglearter. De fleste kender vinbjergsneglen og den karakteristiske kældersnegl, som også kaldes leopardsnegl. Men i enhver have findes mange andre snegle. Snegle med hus er fx havesnegl,  lundsnegl og kratsnegl og snegle uden hus, som kaldes nøgensnegle er fx agersnegl og nøgen havesnegl. Disse snegle bekæmpes desværre ofte sammen med dræbersneglene. Sneglene er vigtige for havens økologi. De er med til at nedbryder organisk materiale og desuden vigtig føde for fugle og pindsvin.

Nedenstående kan man se fotos af forskellige almindelelige sneglearter.

Bekæmp ikke alle snegle sammen med dræbersnegle

En varm og fugtig for sommer er perfekt for snegle og især for dræbersnegle, som formerer sig hurtigt. Stør man sneglemidler, så bekæmper man imidlertid alle snegle. Derfor bør man undgå disse midler og højst anvende dem lokalt omkring sårbare planter, så de får en god start. Det kan være en god ide, at kende dræbersneglens æglægningssteder, så æggene kan destrueres. Dræbersneglene lægger æg fra sidst i juni og resten af sommeren. Dræbersneglens æg er 4.2 x 3.5 mm og lægges i klumper på 20-30 stykker ad gangen. De ligner hvide perler og lægges på fugtige steder fx i kompostbunken, under urtepotter, flamingokasser eller gammelt træ. Ved at tjekke disse steder eller ligefrem etablere lignende steder som snegleægs-fælder, kan man bekæmpe dræbersnegle om sommeren og efteråret ved, at ødelægge deres æg.

 

Havesnegl. Foto: Sussie Pagh

Havesnegl. Foto: Sussie Pagh

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kratsnegl. Foto: Sussie Pagh

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Lundsnegl. Foto: Sussie Pagh

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Nøgen havesnegl. Foto: Sussie Pagh

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Plettet gråsnegl/Kældersnegl/ Leopardsnegl. Foto: Sussie Pagh

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Vinbjergsnegl. Foto: Sussie Pagh

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Dræbersnegl med æg. Foto: Sussie Pagh