Dyrene i haven

Havens dyreliv har betydning for artsrigdommen i Danmark. En rapport fra Aarhus Universitet i 2014 konkluderer, at parcelhushaver spiller en væsentlig rolle i bevarelsen af en mangfoldig og rig natur i byområder og dermed i Danmark som sådan. Der er i forvejen mange arter af fugle i de danske villahaver, men der er mulighed for at skabe gode levevilkår for mange flere arter fx spændende insekter og sommerfugle, padder og krybdyr samt pattedyr som pindsvin, spidsmus, egern, hare, mus, rådyr, små mårdyr og ræv.

Biodiversitet

Biologer, naturorganisationer og naturstyrelsen taler om ”biodiversitet”, og om at den skal øges i Danmark. Biodiversitet er et mål for natur- og artsrigdom. Et område har en høj biodiversitet, hvis det rummer mange forskellige dyr og planter. I vores landbrugsområder som dækker ca. 60% af Danmarks areal er biodiversiteten lav, fordi det er præget af monokulturer,. Til sammenligning udgør lysåbne naturarealer som de ferske enge, overdrev, strandenge, heder, moser og klit tilsammen mindre end 10% af Danmarks samlede areal. Disse lysåbne naturarealer spillere derfor en meget væsentlig rolle i forhold til at øge biodiversiteten i Danmark.

Haver har betydning for biodiversiteten

Parcelhushaverne og grønne byrum kan også få en afgørende betydning i forhold til biodiversiteten, hvis de forvaltes på den rigtige måde. Danmarks bebyggede områder dvs. byer og forstæder med villakvarterer udgør omkring 10% af Danmarks areal.

Små tiltag kan bevirke store forandring og ideen med projekt: ”Vilde dyr i haven” er at opsamle ideer fra haveejere, som har succes med at skabe plads til vilde dyr, og at give disse ideer videre til andre haveejere, som på denne måde kan få gavn og glæde af et rigt dyreliv i haven