Den miljøvenlige have

Insekter og fugle nyder godt af haven som et fristed med træer, buske og urter, i modsætning til landbrugets ensformige marker. Det dyrkede land udgør ca. 60% af Danmarks samlede areal. Heraf af drives 7% økologisk, resten sprøjtes mod ukrudt og skadedyr, dvs. insektliv for at øge produktiviteten. I en villahave drejer det sig sjældent om at være produktiv. Derfor er det vigtigt at villahaver dyrkes med mindst mulig brug af sprøjtemidler og helst ingen.

Haven et lille økosystem

Haven er et lille økologisk system, som påvirkes ved sprøjtning. Mikroorganismer og et mylder af små dyr i jorden omsætter nedfaldne blade og haveaffald, og omdanner det til næring for planterne. Planternes blade og nektar fra blomsterne giver næring til dyrene. Pindsvin æder snegle, egern æder nødder, stæren tager stankelbenslarverne og i nogle haver kommer rådyr, harer, ræve og andre dyr forbi. Dyr, planter og mikroorganismer indgår alle i økosystemet, og hvis der sprøjtes påvirkes de alle. Med tiden trænger skadelige stoffer fra sprøjtemidler ned i vores rene og dyrebare grundvand.

Aalborg kommunes “Giftfri Zone kampagne”

Aalborg Kommune lancerer i foråret 2016 kampagnen – Giftfri Zone – Hold grundvandet drikkeklart.

Mange tyr til anvendelse af sprøjtegifte, når de fjerner ukrudt og skadedyr i haven – men det er en dårlig idé. Sprøjtegifte i haven siver ned i undergrunden og er derfor en trussel for grundvandet. Ikke mindst i Aalborg og omegn, hvor undergrunden består af sand og kridt med revner og sprækker. I kampagnen gives gode råd til ukrudtsbekæmpelse i haven uden brug af gift.

Budskabet er! Lad være med at bruge sprøjtegift i haven, og vær med til at holde grundvandet drikkeklart.