Boliger til byens pattedyr

De fleste pattedyr bor i byens grønne områder, men har man uforstyrrede steder i haven kan pindsvin, spidsmus, mus, egern og ræv og mindre rovdyr, som brud og lækat godt bo i haver. Pindsvin tager ofte bolig i kompostbunken eller finder en sprække i skuret, hvor de finder et lunt hjørne. Man kan også tilbyde det et fint pindsvinebo, som man selv har lavet. Ræve bor gerne under et gammelt skur på punktfundament eller bag i haven under en brændestabel. Til egern og flagermus kan man købe eller fremstille kasser til at hænge op i haven. Husmåren er ofte uønsket, fordi den bosætter sig på loftet, hvor den kan udrette stor skade på isoleringsmaterialet. Har man imidlertid måren boende i brændestablen eller i en kasse i haven, har man et spændende dyr boende, som kan holde rotter og mus nede. Små mårdyr kan finde på at bo i fuglekasser fx stærekasser, eller de kan bosætte sig i et hulrum i havens stensætning, hvis man har sådan en.

Pindsvinebo

Et pindsvinebo kan være et fint indkøbt bo fra et plantecenter, men man kan også nemt selv lave et. Det behøver bare være en tyk plade sat på skrå op ad husmuren et uforstyrret sted bag huset. Man kan også bruge en pallekasse med en fast plade hen over og noget halm inde under pallekassen. Herefter dynges en masse grene op over boet, så det isoleres godt. Et pindsvinebo skal give læ ly for regn, men må ikke blive for tæt. Du kan finde inspiration til at lave et pindsvinebo på Naturhistorisk Museums hjemmeside link

Egernkasse

En egernkasse er en kæmpe stor fuglekasse med et til to store huller. Kassen sættes helst mindst 3 m over jorden i et træ. På Randers Naturcenters hjemmeside kan du se, hvordan du kan bygge en egernkasse link.

Flagermuskasser

Flagermus kan sagtens bo i villahaver, og der er mange forskellige måder at lave kasserne på. På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside findes flere byggevejledninger til flagermuskasser link

Spidsmus og mus

Små pattedyr som spidsmus og mus vil gerne bo i en mejsekasse placeret på jorden fx under en busk. Det er en god ide at forer kassen med lidt halm, så de er bedre isoleret mod kulde.

Gode råd og ideer Vi vil gerne have råd og ideer fra Nordjyske haver