Boliger til havens fugle

Det er ikke alle fugle, som ruger i kasser. En del fugle bygger reder i tæt buskads, i hækken eller i kvasbunken. Her er det meget vigtigt, at man tager hensyn til fuglene i den periode de har æg og unger. Kvasbunke og brændestabel flyttes ikke om sommeren af hensyn til fugle og pindsvin, og hvis der er rugende fugle i hækken klippes den ikke fra april til og med juli.

”Naturlige” redesteder

Jernspurv og gærdesmutte vil gerne bo i en kvasbunke eller i en tæt slynplante ved husmuren. Drosler og sangere placerer deres reder i tæt beplantning i grenhjørner i tætte buske, gerne stedsegrønne buske og træer. Solsorte kan finde på at yngle pudsige steder som fx i en cykelkurv, på en gammel ubrugt cykel eller i en urtepotte eller på en hylde i skuret. Mejser og stære og spændende fugle som fluesnapper og rødstjert yngler i naturen i hule træer. Det er dem man kalder ”hulrugere”. Gamle hule træer er imidlertid en mangel både i naturen og i haver, så dem kan man hjælpe ved at hænge redekasser op.

Redekaser til ”Hulrugerne”

Man kan selv lave eller billigt købe smukke fuglekasser lavet af en birkestamme. Her vil mejserne og skovspurv gerne bo. Man kan også bygge en ganske almindelig kasse af brædder. Kasserne hvad enten det er udhulede birkestammer eller trækasser skal gerne kunne åbnes, så rederne kan fjernes om efteråret. Redekasserne fungerer ikke kun som ynglested, mange fugle sover fast i fuglekasserne hele vinteren igennem. Her er der læ og de er sikret for nattens rovdyr.

Det er vigtigt at tænke på, at kassestørrelse og indflyvningshullets diameter skal variere, så der er plads til forskellige arter.

Nogle arter fx vipstjert, rødstjert og grå fluesnapper foretrækker halvåbne kasser. Til svaler kan man enten selv lave små hylder i carporten eller indkøbe halvkugleformede reder til ophæng.

Fuglekasser og mål

Læs om fuglekasser og mål på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside: link

Blåmejseunge i sit bo. Foto: Merete Møller

Blåmejseunge i sit bo. Foto: Merete Møller